1. Základná vrstva
      AQUADUR
     2. Vrchná vrstva
      HYPERDESMO LV

     3. HYPERDESMO
     1. Základná vrstva
      PRIMER-T
     2. Vrchná vrstva
      HYPERDESMO-T
       1. Základná vrstva
        MICROSEALER-50
       2. Vrchná vrstva
        HYPERDESMO LV
  Alchimica Athens
  prítomná v 50-tich štátoch sveta


  -referencie vo svete /tu/

  -referencie na Slovensku /tu/

  -referencie v Maďarsku /tu/
  VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

  Polyuretánové hydroizolačné tekuté membrány
  Polyurethane systems

  gen.distr.:
  Alchimica -Athens for Slovakia-Hungary
  tekuté polyuretánové nátery, podlahové a terasové nátery, hydroizolačné nátery

  V posledných desaťročiach zaznamenala hydroizolačná komunita obrat k novým technológiám na základe špičkovej technológie tekutých membrán.

  Táto nová komunita vytvorila myšlienku, že iba viacvrstvové myšlienky dokážu garantovať vodotesnosť.

  Tekuté aplikované systémy, z ktorých polyuretánové hydroizolačné membrány sú ukážkovým príkladom ponúkajú rozhodujúce výhody, najmä tam kďe sú žiadané bezspojové systémy buď štrukturáľne alebo esteticky, a pre geometricky komplikované spoje s vetracými otvormi alebo vzostupmi.

  Rozhodujúce pre úspech, je správny výber materiálu z rôznych alternatív na trhu.

  Alchimica Athény v našom zastúpení pre Slovensko a Maďarsko ponúka riešenia pre hydroizolačné problémy už viac ako 30 rokov s jeho širokou škálou polyuretánových kvapalných membrán, ktoré sú najviac univerzálne a dlhodobo prevádzkované z kategórie tekuto aplikovaných hydroizolačných membrán.

  Náš rozsiahly sortiment produktov obsahuje jedno a dvojzložkové polyuretánové tekuté membrány, bitumenové predlžené polyuretány, a vysoko-technologické polyuretánové disperzné produkty, ktoré sú vyhovujúce na akékoľvek hydroizolačné problémy.

  Naše výrobky boli úspešne použité pre celý rad aplikácií, ako sú:

  • -strešné hydroizolácie
  • -vlhké miestnosti a steny
  • -Voda / čistiarne odpadových vôd
  • -tribún a štadiónov
  • -mostov, ciest a dialnic
  • -základových a oporných múrov