1. Základná vrstva
      AQUADUR
     2. Vrchná vrstva
      HYPERDESMO LV

     3. HYPERDESMO
     1. Základná vrstva
      PRIMER-T
     2. Vrchná vrstva
      HYPERDESMO-T
       1. Základná vrstva
        MICROSEALER-50
       2. Vrchná vrstva
        HYPERDESMO LV

  AQUADUR  AQUADUR je dvojzložkový epoxy náter
  na vodnej báze.
  Má traťový rekord viac ako 20 rokov
  úspešného použitia ako základ
  pre rad produktov HYPERDESMO
  rovnako ako pre ostatné produkty Alchimica
  na báze polyuretánu.
  Je certifikovaný ako "Trieda III" vodná a
  vlhkostná bariéra, ktorá ho robí ideálnou
  na aplikácie,
  ktoré sa vztahujú na podtlak/stúpajúcu vlhkosť.
  Ľahko použiteľný a bezpečný(0 VOC) produkt
  s možnosťou mnohých aplikácií pri penetračnom náteri.


  Použitie ako:
  • - základ pri aplikácií s rastúcou vlhkosťou/
   negatívnym tlakom(nádrže, bazény, atď.)
  • - základ pre iné systémy napr. na báze epoxdidu, polyuretánu, cementové
  • - tesniaca vrstva na betón
  • - lepiaca vrstva medzi starým a novým betónom
  • - vodná/vlhkostná bariéra